Yhteisöjen tie -hanke 2023-2025

YHTEISÖJEN TIE -hanke on saanut sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA) avustuksen vuosiksi 2023-2025. Rönsy on aloittanut hankkeen toteuttamisen helmikuussa 2023.

Yhteisöjen tie -hankeen kaksi päätavoitetta ovat

1) Hämeenkyrössä toimivien yhdistysten elinvoimaisuuden tukeminen sekä yhdistystoiminnan näkyvyyden, saavutettavuuden ja veto- ja pitovoimaisuuden lisääminen. 

2) Hämeenkyrössä toimivien yhdistysaktiivien hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukeminen, toiminnan mielekkyyden lisääminen sekä kuormitustekijöiden vähentäminen. 

Yhdistystoiminnan elinvoimaisuutta pyritään tukemaan aktivoimalla yhdistysten välistä yhteistyötä, kehittämällä yhdistysverkoston toimintaa sekä tarjoamalla koulutusta ja tukea yhdistystoiminnan nykypäiväistämisen haasteisiin. Yhdistyksille järjestetään ryhmämuotoisia pajoja, joissa käsitellään kartoituksissa esiin nousseita yhdistystoiminnan haasteita erilaisin metodein Lisäksi hankkeessa käynnistetään aiemmin yhdessä paikallisten yhdistysten kanssa luotu Yhteisötilatoimintamalli Yhteisötila Torituvalla.

Yhdistysaktiivien hyvinvointia pyritään lisäämään tarjoammalla heille henkilökohtaista tukea ja koulutusta heidän kaipaamistaan teemoista. Aktiiveille järjestetään monimuotoista ryhmä- ja yksilötoimintaa, joissa käsitellään asioita niin yhdistystoiminnan kuin henkilökohtaisen psyko-fyysisen hyvinvoinnin näkökulmasta.

Yhteistyökumppaniena hankkeessa toimivat Hämeenkyrön kunta, Pirkanmaan hyvinvointialue, Kumppanuustalo Artteli sekä Hämeenkyrössä toimivat yhdistykset ja vapaaehtoistoimijat. Vertaishankkeenamme toimii Kaarinan kansalaistoiminnan keskus. 

Energiaa, synergiaa ja netwörkkiä 

Tavataan yhdistysten latauspisteellä Yhteisötila Torituvalla!
(os. Torikatu 8, Kyröskoski)

Katri Lagerström
Hankepäällikkö 
050 576 2552 
katri.lagerstrom AT hronsy.fi

ja

Taru Pulliainen
Hanketyöntekijä
041 312 8461
taru.pulliainen AT hronsy.fi