Rönsy ry

Hämeenkyrön vapaaehtoiset Rönsy ry:ssä rakennamme paikallisen vapaaehtoistoiminnan verkostoyhteistyön mallia. Yhdessä muiden yhdistystoimijoiden, kunnan ja seurakunnan sekä yksittäisten kuntalaisten kanssa Rönsy kokoaa, kehittää ja koordinoi paikallista vapaaehtoistoimintaa löydettäväksi yhden luukun periaatteella. Rönsy on syntynyt tarpeesta ja halusta kehittää vapaaehtoistoimintaa näkyväksi ja laadukkaaksi toiminnaksi, johon on helppo osallistua. 

Rönsyn perustamiseen johti eri tahojen yhteinen tarve koota vapaaehtoistoiminnan resurssit yhteen. Rönsy  perustettiin joulukuussa 2015 ja jäseninämme on muita yhdistyksiä sekä yksittäisiä kuntalaisia. Vuonna 2018 Rönsy sai rahoituksen Stealta Verkonkutojien kunta- hankkeelle (2018-2020), jonka avulla on päästy luomaan verkostoyhteistyön mallia käytännössä.

Rönsyn yhtenä tehtävänä on tuoda esiin erilaisia tapoja ja mahdollisuuksia toimia vapaaehtoisena. Rönsyn arvojen mukaisesti saatamme yhteen  avuntarvitsijoita ja vapaaehtoistoimijoita. Meille tärkeää on toimijoiden hyvinvoinnin tukeminen ja siksi tarjoammekin kaikille vapaaehtoisille avoimia tapahtumia ja koulutuksia.

Vapaaehtoistoiminta antaa paljon hyvää niin avunsaajalle kuin toimijalle. Oletkos kuullut että paras tapa tulla onnelliseksi on auttaa muita! Tule sinäkin mukaan rönsyilemään ja tuomaan esille vapaaehtoistoiminnan monet kasvot ja mahdollisuudet.
Iloisin terveisin

Eija Mäkipää, Rönsyn hankepäällikkö ja yksi perustajajäsen

Toimintaamme ohjaavat arvot:

Avoimuus

toiminnan läpinäkyvyys, ole oma itsesi

Luotettavuus

sitoutuminen, rehellisyys, vaitiolovelvollisuus

Osallisuus

vaikuttamismahdollisuuden lisääminen, yksinäisyyden vähentäminen, näkyväksi ja kuulluksi tuleminen

Tasavertaisuus

mielipiteiden ja elämänkatsomuksen kunnioittaminen, vastavuoroisuus

Hyvä luo hyvää - yhdessä enemmän