Rönsy ry

Hämeenkyrön vapaaehtoiset Rönsy ry:ssä haluamme olla mukana luomassa yhteisöllisyyttä, osallisuutta, kohtaamisia ja iloa hämeenkyröläisten arkeen.  

Yhdessä muiden yhdistystoimijoiden, kunnan ja seurakunnan sekä yksittäisten kuntalaisten kanssa Rönsy kokoaa, kehittää ja koordinoi paikallista vapaaehtoistoimintaa löydettäväksi yhden luukun periaatteella. Rönsy on syntynyt tarpeesta ja halusta kehittää vapaaehtoistoimintaa näkyväksi ja laadukkaaksi toiminnaksi, johon on helppo osallistua. 

Rönsyn perustamiseen johti eri tahojen yhteinen tarve koota vapaaehtoistoiminnan resurssit yhteen. Rönsy perustettiin joulukuussa 2015 ja jäseninämme on muita yhdistyksiä sekä yksittäisiä kuntalaisia. Vuonna 2018 Rönsy sai rahoituksen Stealta Verkonkutojien kunta- hankkeelle (2018-2020). Hankkeen aikana luotiin verkostoyhteistyön toimintamalli sosiaalisen vapaaehtoistoiminnan koordinointiin.

Verkostojen luominen ja ylläpitö sekä yhdistystoiminnan elinvoimaisuuden tukeminen on toimintamme perustaa, sillä yksin on vaikea toimia, yhdessä olemme niin paljon enemmän! Yhdistysten ja yhteisöjen tarpeisiin, toiveisiin ja yhteisen tulevaisuuden ideointiin pääsemmekin pureutumaan uudessa Hämeenkyrön Yrityspalveluiden hallinnoimassa Joutsenten reitin rahoittamassa leader- hankkeessa. Yhteisen tekemisen tie -esiselvityshankkeessa (1.5.-30.11.21) Rönsy vastaa osarahaosuudesta sekä toimii vahvana yhteistyökumppanina. 

Rönsyn tehtävänä on tuoda esiin erilaisia tapoja ja mahdollisuuksia toimia vapaaehtoisena. Yhden luukun periaatteella, olemme väylä vapaaehtoistoiminnan laajaan kenttään. Mitä sinä haluat? on kysymys, jonka pohjalta lähdemme liikkeelle. Rönsyn arvojen mukaisesti saatamme yhteen avuntarvitsijoita ja vapaaehtoistoimijoita. Meille tärkeää on toimijoiden hyvinvoinnin tukeminen ja siksi tarjoammekin kaikille vapaaehtoisille avoimia tapahtumia ja koulutuksia.

Vapaaehtoistoiminta antaa paljon hyvää niin avunsaajalle kuin toimijalle. Oletkos kuullut että paras tapa tulla onnelliseksi on auttaa muita! Tule sinäkin mukaan rönsyilemään ja tuomaan esille vapaaehtoistoiminnan monet kasvot ja mahdollisuudet.


Iloisin terveisin

Eija Mäkipää, hallituksen jäsen, perustajajäsen

Toimintaamme ohjaavat arvot:

Avoimuus

toiminnan läpinäkyvyys, ole oma itsesi

Luotettavuus

sitoutuminen, rehellisyys, vaitiolovelvollisuus

Osallisuus

vaikuttamismahdollisuuden lisääminen, yksinäisyyden vähentäminen, näkyväksi ja kuulluksi tuleminen

Tasavertaisuus

mielipiteiden ja elämänkatsomuksen kunnioittaminen, vastavuoroisuus

Hyvä luo hyvää - yhdessä enemmän