Rönsy ry

Hämeenkyrön vapaaehtoiset Rönsy ry:ssä haluamme olla mukana luomassa yhteisöllisyyttä, osallisuutta, kohtaamisia ja iloa hämeenkyröläisten arkeen.  

Yhdessä muiden yhdistystoimijoiden, kunnan, Pirhan ja seurakunnan sekä yksittäisten kuntalaisten kanssa Rönsy kokoaa, kehittää ja koordinoi alueella tapahtuvaa vapaaehtoistoimintaa. Rönsy on syntynyt tarpeesta ja halusta kehittää vapaaehtoistoimintaa näkyväksi ja laadukkaaksi toiminnaksi, johon on helppo osallistua. 

Rönsyn perustamiseen johti eri tahojen yhteinen tarve koota vapaaehtoistoiminnan resurssit yhteen. Rönsy perustettiin joulukuussa 2015 ja jäseninämme on muita yhdistyksiä sekä yksittäisiä kuntalaisia. Vuonna 2018 Rönsy sai rahoituksen Stealta Verkonkutojien kunta- hankkeelle (2018-2020). Hankkeen aikana luotiin verkostoyhteistyön toimintamalli sosiaalisen vapaaehtoistoiminnan koordinointiin. Toimintamalli pohjaa vapaaehtoistoiminnan ammatilliseen koordinointiin.

Ammatillista koordinointia on pystytty tähän asti ylläpitämään Rönsyn, Hämeenkyrön kunnan sekä Pirhan voimin. Tällä hetkellä koordinoinnista vastaa Pirhan Lähitorin palveluohjaaja. Pirhasta on kuitenkin ilmoitettu, että he eivät pysty koordinointia mallin mukaisesti jatkamaan koska tarjoavat vain lakisääteisiä palveluita. Tällä hetkellä yritämmekin löytää ratkaisuja toiminnan jatkumiseksi tulevaisuudessakin. 

Verkostojen luominen ja ylläpito sekä yhdistystoiminnan elinvoimaisuuden tukeminen on toimintamme perustaa, sillä yksin on vaikea toimia, yhdessä olemme niin paljon enemmän! Yhdistysten ja yhteisöjen tarpeisiin, toiveisiin ja yhdessä tekemiseen Rönsy saikin rahoitusta Stealta Yhteisöjen tie -hankkeelle vuosiksi 2023-2025. Hankkeen turvin yhdistysten yhteinen tila Toritupa Kyröskoskella on kehittymässä yhteisöllisyyden olohuoneeksi ja kohtaamisten kotipesäksi. Hankkeessa panostetaan erityisesti yhdistyksissä vapaaehtoisina toimivien aktiivien hyvinvointiin ja mietitään yhdessä miten taklataan tulevaisuuden haasteet, jotta yhdistysten tarjoama hyvä ei meiltä katoaisi.

Rönsyllä on toiminnassaan siis kaksi painopistettä: Yhdistystoiminnan verkostoyhteistyö sekä vapaaehtoistoimijoiden hyvinvointi. Tarjoamme ihan kaikille vapaaehtoistoimijoille jaksamisen tueksi avoimia tapahtumia, kuukausitapaamisia sekä erilaisia koulutuksia. Rönsyssä haluamme arvojemme mukaisesti olla yhteisö, jossa voi kokeilla erilaisia ideoita ja toimintaa ja johon kaikki ovat tervetulleita!

Rönsy ja Yhteisötila Toritupa sai niin tiloiltaan kuin toiminnastaan vuonna 2023 Hämeenkyrön kunnalta esteettömyyspalkinnon! Lisäksi Torituvalla toimivat yhdistykset ovat yhdessä luoneet tilan käyttäjille Turvallisemman tilan periaatteet.

Rönsy on kaiken muotoisen auttamisen, hyvän tekemisen ja ilon alusta ja rönsyileminen onkin vuosien aikana tuottanut Hämeenkyröläiseen toimintaan erilaisia vapaaehtoistoiminnan muotoja ja tehtäviä. Ystävätoiminta -ja ulkoiluapu, saattoapu lääkärikäynneille, saattohoitovapaaehtoisuus, riksapyöräkuski, digiohjaus, neulontaryhmät ja Automies-toiminta. Kaikki toiminnat olemme kehittäneet toimijoiden toiveista. 

Vapaaehtoistoiminta antaa paljon hyvää niin avunsaajalle kuin toimijalle. Oletkos kuullut, että paras tapa tulla onnelliseksi on auttaa muita! Tule sinäkin mukaan rönsyilemään ja tuomaan esille vapaaehtoistoiminnan monet kasvot ja mahdollisuudet.

 

 

11.4.2024

Eija Mäkipää

puheenjohtaja ja perustajajäsen

Toimintaamme ohjaavat arvot:

Avoimuus

toiminnan läpinäkyvyys, ole oma itsesi

Luotettavuus

sitoutuminen, rehellisyys, vaitiolovelvollisuus

Osallisuus

vaikuttamismahdollisuuden lisääminen, yksinäisyyden vähentäminen, näkyväksi ja kuulluksi tuleminen

Tasavertaisuus

mielipiteiden ja elämänkatsomuksen kunnioittaminen, vastavuoroisuus

Hyvä luo hyvää - yhdessä enemmän