Rönsy ry

Hämeenkyrön vapaaehtoiset Rönsy ry:ssä haluamme olla mukana luomassa yhteisöllisyyttä, osallisuutta, kohtaamisia ja iloa hämeenkyröläisten arkeen.  

Yhdessä muiden yhdistystoimijoiden, kunnan ja seurakunnan sekä yksittäisten kuntalaisten kanssa Rönsy kokoaa, kehittää ja koordinoi paikallista vapaaehtoistoimintaa löydettäväksi yhden luukun periaatteella. Rönsy on syntynyt tarpeesta ja halusta kehittää vapaaehtoistoimintaa näkyväksi ja laadukkaaksi toiminnaksi, johon on helppo osallistua. 

Rönsyn perustamiseen johti eri tahojen yhteinen tarve koota vapaaehtoistoiminnan resurssit yhteen. Rönsy perustettiin joulukuussa 2015 ja jäseninämme on muita yhdistyksiä sekä yksittäisiä kuntalaisia. Vuonna 2018 Rönsy sai rahoituksen Stealta Verkonkutojien kunta- hankkeelle (2018-2020). Hankkeen aikana luotiin verkostoyhteistyön toimintamalli sosiaalisen vapaaehtoistoiminnan koordinointiin. Vapaaehtoistoiminnan ammatillinen koordinointi siirtyi Hämeenkyrön kunnan hoidettavaksi vuoden 2022 alusta ja Rönsy toimii koordinaattorin kumppanina.

Verkostojen luominen ja ylläpitö sekä yhdistystoiminnan elinvoimaisuuden tukeminen on toimintamme perustaa, sillä yksin on vaikea toimia, yhdessä olemme niin paljon enemmän! Yhdistysten ja yhteisöjen tarpeisiin, toiveisiin ja yhteisen tulevaisuuden ideointiin pääsimmekin pureutumaan Hämeenkyrön Yrityspalveluiden hallinnoimassa Joutsenten reitin rahoittamassa leader- hankkeessa. Yhteisen tekemisen tie -esiselvityshankkeessa (1.5.-30.11.21) Rönsy vastasi omarahaosuudesta sekä toimii toiminnan alustana sekä vahvana yhteistyökumppanina.Hankkeessa luotiin yhdessä osallistujien kanssa Yhteisötilatoiminta-malli. Mallin käyttöönottamista varten Rönsy jatkaa rahoitusvaihtoehtojen etsimistä yhdessä muiden yhdistysten kanssa. Yhdistysten yhteinen tila toimia ja kehittää toimintoja olisi todella tärkeä ja on yksi tämän hetken tavoitteistamme.

Meille sydämen asia on vapaaehtoistoimijoiden  hyvinvoinnin tukeminen ja siksi tarjoammekin kaikille vapaaehtoisille avoimia tapahtumia ja koulutuksia. 

Rönsyileminen on tuottanut Hämeenkyröläiseen toimintaan erilaisia vapaaehtoistoiminnan muotoja ja tehtäviä. Ystävätoiminta -ja ulkoiluapu, saattoapu lääkärikäynneille, saattohoitovapaaehtoisuus, riksapyöräkuski, digiohjaus, neulontaryhmät ja Automies-toiminta. Kaikki toiminnat olemme kehittäneet toimijoiden toiveista. Mitä sinä haluaisit tehdä? 

Rönsyssä haluamme arvojemme mukaisesti olla tarjoamassa tilaa ja yhteisöä kokeilla erilaisia ideoita ja toimintaa. Tällä hetkellä kokoontuu mm. Kotivanhempien itseohjautuva vertaisryhmä.

Vapaaehtoistoiminta antaa paljon hyvää niin avunsaajalle kuin toimijalle. Oletkos kuullut että paras tapa tulla onnelliseksi on auttaa muita! Tule sinäkin mukaan rönsyilemään ja tuomaan esille vapaaehtoistoiminnan monet kasvot ja mahdollisuudet.Luodaan yhdessä hyvää!

Eija Mäkipää, hallituksen jäsen, perustajajäsen

Toimintaamme ohjaavat arvot:

Avoimuus

toiminnan läpinäkyvyys, ole oma itsesi

Luotettavuus

sitoutuminen, rehellisyys, vaitiolovelvollisuus

Osallisuus

vaikuttamismahdollisuuden lisääminen, yksinäisyyden vähentäminen, näkyväksi ja kuulluksi tuleminen

Tasavertaisuus

mielipiteiden ja elämänkatsomuksen kunnioittaminen, vastavuoroisuus

Hyvä luo hyvää - yhdessä enemmän