Mitä vapaaehtoistoiminta on?

HUOM! Sivumme ovat päivityksen alla, pahoittelemme mahdollisia epäjohdonmukaisuuksia.

Mitä vapaaehtoistoiminta on?

Vapaaehtoistoiminta on yksittäisten ihmisten, yhteisöjen ja elinympäristön hyväksi tehtyä toimintaa,

 • josta ei saa rahallista korvausta
 • jota tehdään ilman pakkoa
 • joka kytkeytyy ihmisen arvomaailmaan, siihen mihin hän uskoo ja pitää tärkeänä
 • joka tarjoaa ihmisille monenlaisia mahdollisuuksia toteuttaa itseään, osallistua ja vaikuttaa
 • jota ei pidetä velvollisuutena perhettä tai sukua kohtaan
 • joka on luottamuksellista; vapaaehtoinen on vaitiolovelvollinen työyhteisössä ja asiakkailta kuulemistaan asioista

Vapaaehtoisuuden periaatteet

 • Vapaaehtoisuus
 • Yhteisillä ehdoilla
 • Tasa-arvoisuus
 • Luottamuksellisuus
 • Luotettavuus
 • Palkattomuus
 • Oikeus tukeen ja ohjaukseen

Vapaaehtoistoiminta on luotettavaa

Vapaaehtoistoiminta perustuu vastavuoroisuuteen, tasa-arvoisuuteen ja puolueettomuuteen. Se on työtä, jota tehdään palkattomasti tarvitsijan ehdoilla eikä se vaadi tekijältään mitään erityistä koulutusta.

Vapaaehtoistoimintaa tehdään tavallisen ihmisen taidoin

Haluatko uusia kontakteja?
Vapaaehtoistoiminta tarjoaa sinulle uusia ihmissuhteita.

Haluatko toteuttaa itseäsi?
Vapaaehtoistoiminnassa saat käyttää omia taitojasi.

Haluatko uudenlaista sisältöä ja ajanvietettä arkeesi?
Vapaaehtoistoiminnan kautta saat uusia kokemuksia sekä iloa elämääsi!

Mitä vapaaehtoistoiminta tarkoittaa sinulle?
Vapaaehtoisena toimiminen voi olla lähes mitä vain. Tule vapaaehtoiseksi ystäväksi ikäihmiselle, ulkoilukaveriksi, juttuseuraksi, saatto- ja asiointiavuksi, ryhmätoimintaan, laulajaksi, soittajaksi, ilahduttamaan lähimmäistä tai keksimään aivan uusia tapoja tehdä vapaaehtoistoimintaa.

Mitä kautta voit toimia vapaaehtoisena
Vapaaehtoistoimintaa voit tehdä sinun arvomaailmaasi tai elämäntilanteeseesi sopivan yhdistyksen kautta/jäsenenä. Voit myös toimia vapaaehtoisena kuulumatta mihinkään yhdistykseen. Rönsy ry tarjoaa mahdollisuuden ja tuen toimia vapaaehtoisena ilman yhdistysjäsenyyttä. Jäsenenämme olet kuitenkin toiminnassasi vakuutettu.