Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoimintaan mukaan tuleminen on helppoa

Vapaaehtoisena voi toimia kuka tahansa iästä, asuinpaikasta, sukupuolesta tai muista ominaisuuksista riippumatta omien kykyjensä, aikataulujensa ja voimavarojensa mukaan.

Mitä vapaaehtoistoiminta on?

Vapaaehtoistoiminta on yksittäisten ihmisten, yhteisöjen ja elinympäristön hyväksi tehtyä toimintaa,

 • josta ei saa rahallista korvausta
 • jota tehdään ilman pakkoa
 • joka kytkeytyy ihmisen arvomaailmaan, siihen mihin hän uskoo ja pitää tärkeänä
 • joka tarjoaa ihmisille monenlaisia mahdollisuuksia toteuttaa itseään, osallistua ja vaikuttaa
 • jota ei pidetä velvollisuutena perhettä tai sukua kohtaan
 • joka on luottamuksellista; vapaaehtoinen on vaitiolovelvollinen työyhteisössä ja asiakkailta kuulemistaan asioista

Vapaaehtoisuuden periaatteet

 • Vapaaehtoisuus
 • Yhteisillä ehdoilla
 • Tasa-arvoisuus
 • Luottamuksellisuus
 • Luotettavuus
 • Palkattomuus
 • Oikeus tukeen ja ohjaukseen

Mukaan vapaaehtoistoimintaan - ota yhteyttä Hämeenkyrön vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriin

Koordinaattori etsii sinulle mielekästä toimintaa paikallisesta tarjonnasta. Tavoitteena on löytää kaikille sopiva tapa toimia ja olla osa yhteisöä.  Vapaaehtoisen ei tarvitse sitoutua mihinkään muuhun, kuin siihen mitä hän itse lupaa. 

Koordinaattori tekee yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa ja Rönsy ry tarjoaakin kaikille vapaaehtoisille koulutuksia mm. maksuttoman peruskurssin, joka on hyvä tapa tutustua vapaaehtoistoiminnan maailmaan. Kursseille voivat osallistua myös ne, jotka ovat jo toimineet vapaaehtoisena.

Hämeenkyrön kunnan vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 

Katri Lagerströn p. 040 622 7081 

s-posti: katri.lagerstrom@hameenkyro.fi


Ilmoittaudu kursseille Rönsyyn:

p. 050 5762552   s-posti: yhdistys@hronsy.fi