Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoimintaan mukaan tuleminen on helppoa

Vapaaehtoisena voi toimia kuka tahansa iästä, asuinpaikasta, sukupuolesta tai muista ominaisuuksista riippumatta omien kykyjensä, aikataulujensa ja voimavarojensa mukaan.

Mitä vapaaehtoistoiminta on?

Vapaaehtoistoiminta on yksittäisten ihmisten, yhteisöjen ja elinympäristön hyväksi tehtyä toimintaa,

 • josta ei saa rahallista korvausta
 • jota tehdään ilman pakkoa
 • joka kytkeytyy ihmisen arvomaailmaan, siihen mihin hän uskoo ja pitää tärkeänä
 • joka tarjoaa ihmisille monenlaisia mahdollisuuksia toteuttaa itseään, osallistua ja vaikuttaa
 • jota ei pidetä velvollisuutena perhettä tai sukua kohtaan
 • joka on luottamuksellista; vapaaehtoinen on vaitiolovelvollinen työyhteisössä ja asiakkailta kuulemistaan asioista

Rönsy välittää ja kurssittaa vapaaehtoisia

Rönsy ry välittää Hämeenkyröläisille yhdistyksille vapaaehtoistoimijoita tai sinä voit toimia vapaaehtoisena myös Rönsyssä tehden sitä mitä itse haluat. Vapaaehtoisen ei tarvitse sitoutua mihinkään muuhun, kuin siihen mitä hän itse lupaa.

Rönsy järjestää ilmaisia vapaaehtoistoiminnan peruskursseja, joihin voi osallistua kaikki toiminnasta kiinnostuneet. Kursseille voivat osallistua myös ne, jotka ovat jo toimineet vapaaehtoisena.

Ilmoittaudu kursseille vapaaehtoistoiminnan koordinaattorille:

Aino Jokela

050 576 2552

aino.jokela@hronsy.fi

Vapaaehtoisuuden periaatteet

 • Vapaaehtoisuus
 • Yhteisillä ehdoilla
 • Tasa-arvoisuus
 • Luottamuksellisuus
 • Luotettavuus
 • Palkattomuus
 • Oikeus tukeen ja ohjaukseen